Skip to main content

Activiteiten

Stichting Behoud Veluwsch Landschap is landelijk, regionaal en lokaal betrokken bij diverse overleggen, activiteiten en projecten die betrekking hebben op bescherming, behoud, beheer en beleving van het Veluwemassief en de Veluwerand. Regelmatig geven wij tegen een vergoeding adviezen aan de overheid, beheerders, belangengroepen, ondernemers en particulieren op het vlak van natuur- en landschapsbescherming, duurzaam toerisme en ondernemerschap, recreatiezonering, grondgebruik of ruimtelijke ordening. Door het geven van voorlichting, voeren van acties, overleg en informatie versterkt onze stichting behoud, beheer en bescherming van de Veluwe.
Daarnaast maakt de stichting gebruik van de mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen of bezwaar en beroep om de belangen van de natuur in en rond het de Veluwe te behartigen.