Skip to main content

Kom in contact

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Stichting Behoud Veluwsch Landschap

info@behoudveluwschlandschap.nl

Postadres:
Postbus 14
8160 AA, Epe

ANBI

Stichting Behoud Veluwsch Landschap (SBVL) wil een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling worden en is onder deskundige begeleiding van PwC accountants een aanvraag gestart. Een schenking/donatie/gift is in de toekomst aftrekbaar van de belasting en SBVL hoeft geen successierecht te betalen bij een nalatenschap aan de stichting.

  • Officiële naam: Stichting Behoud Veluwsch Landschap
  • KVK Nummer: 08080726
  • RSIN of fiscaal nummer: 816 243 098

SBVL heeft een bankrekening om haar werkzaamheden en de ondersteuning van belangengroepen en bewonersgroepen beter te kunnen uitvoeren. Wij zijn klein begonnen maar de activiteiten breiden zich uit.

  • Bankrekeningnummer: NL05 TRIO 0320 4539 01 t.n.v. STICHTING BEHOUD VELUWSCH LANDSCHAP