Skip to main content

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Netwerk

Duurzaam behoud, beheer en bescherming van de Veluwe vindt plaats op vele fronten en door vele partijen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van een netwerksamenwerking voor het verbinden van partijen die lokaal, regionaal en nationaal betrokken zijn bij de toekomst van de Veluwe als natuurgebied, maar ook als woon, werk en verblijfsgebied. De noodzaak om een nieuwe netwerkorganisatie op te richten ligt in de verdeeldheid van de aanpak van natuur- en milieubescherming.

Middels deze samenwerking, vanuit een gezamenlijke emotie, kunnen we met elkaar werken aan de best mogelijke oplossingen voor de Veluwe. De focus van Behoud Veluwsch Landschap binnen het ontwikkelen van dit netwerk is gericht op partijen die willen bouwen aan de ontwikkeling van een robuuster natuur- en landschapsgebied Veluwe met meer samenhang en minder versnippering. De kracht van de Veluwse natuur en natuurbeleving schuilt in de schaal van het natuurgebied en de kans tot het uitbreiden van robuuste  natuurarealen verbonden in samenhang met de fysieke leefomgeving. De gezamenlijke ontwikkeling van een ruimtelijk zoneringsmodel en de verkenning van de gewenste beschermingsstatus voor dit unieke gebied geeft hopelijk nieuwe bereidheid tot samenwerking met als doel een betere samenhang tussen gebruiksfuncties. Hopelijk brengt dit het niveau van deze beoogde samenwerking tussen beheerders, overheden, ondernemers, bewoners, brancheorganisaties en ngo’s op een hoger peil

Op dit moment staat Stichting Behoud Veluwsch Landschap in contact of werkt samen met de volgende lid-organisaties van Natuur en Milieu Gelderland en andere (netwerk)organisaties en belangengroepen op en rond de Veluwe:

LOKAAL

 • Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten
 • Stichting Vierhouten Natuurbestemming
 • Stichting Natuurbehoud Veluwezoom
 • Vereniging Natuur- en Milieu Epe
 • Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn
 • Stichting Belang Beekhuizen
 • Stichting Valouwe Natuur
 • Stichting Initiatiefgroep Radio Kootwijk

REGIONAAL

 • Vereniging Natuur en Milieu Gelderland
 • Provincie Gelderland
 • 21 Veluwse gemeenten
 • De VeluweAlliantie
 • Stichting Red de Veluwe
 • Visit Veluwe
 • Vitale Vakantieparken

NATIONAAL

 • Planbureau voor de leefomgeving
 • College voor Rijksadviseurs
 • Nationaal ParkenBureau
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit