Skip to main content

"Wij zijn mensen met een hart voor de Veluwe en voor elkaar, oprecht en eigenwijs, vormvrij en we geloven in een nieuw Veluwe platform."

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Over ons

De Veluwe heeft een grote aantrekkingskracht voor ondernemers en projectontwikkelaars. Dat is op zich niet verkeerd, maar pakt in de praktijk niet altijd even goed uit. Nieuwe hotels, recreatieparken die nog altijd uitbreiden, oprukkende verstedelijking door uitbreiding van dorpen, grootschalig toerisme, een hoog aantal bezoekers, minder stilte, meer lichtvervuiling, toenemende mobiliteit, een veelheid aan hekken en hoge mate van stikstofdepositie door o.a. intensieve landbouw laten de drukte doen toenemen en de natuur en landschapskwaliteit verslechteren. Doorlopend wordt er veel van het natuurgebied gevraagd en aan de randen van de Veluwe ‘geknabbeld’.

Hoe houden wij de Veluwe gaaf? Daarom denken wij dat deze bijzondere streek het hard nodig heeft om gekoesterd en te beschermd te worden. Hoe kunnen we zorgvuldig met de Veluwe omgaan, zodat ook onze kleinkinderen hier straks ook van kunnen genieten? Hoe kunnen we zorgen dat de krachten gebundeld worden en initiatieven meehelpen tot behoud en versterking in plaats van verslechtering. Hoe houden we de natuur als hart van de Veluwe kloppend en gezond? De Stichting Behoud Veluwsch Landschap wil hier in samenhang en samenwerking een antwoord op zijn en spreken voor de Veluwe als geheel.

Wij zijn mensen met een hart voor de Veluwe en voor elkaar, oprecht en eigenwijs, vormvrij en we geloven in een nieuw Veluwe platform en netwerksamenwerking van betrokken partijen die willen gaan over de toekomst van de Veluwe. In belang van de natuur en mensen die daarvan willen genieten. Samen bundelen we met een lerende aanpak onze krachten om problemen in en rond de Veluwe op deskundige wijze op te lossen. De duurzame toekomst kunnen we op de Veluwe realiseren door het behouden en versterken van natuurwaarden. Want onze Veluwe, die koesteren we.

Voorzitter

Bert Westland

Secretaris

Marit Elders

Penningmeester

Diederick Huizinga

Dromer van en doener voor ecologische verbindingen tussen kleine en grote natuurgebieden. Altijd op zoek naar de balans tussen mens en dier.
Directeur

Lennard Jasper

Als oud boswachter zet ik mij al jaren in voor de bescherming en versterking van het centraal Veluws natuurgebied. Ik hoef maar even in dit gebied te zijn om diep van binnen te voelen hoe bijzonder waardevol de Veluwe is. Kernkwaliteiten zoals rust, ruimte, stilte, duisternis en de aanwezigheid van wilde dieren kun je hier nog op een bijna on-Nederlandse wijze ervaren. Daarom zeg ik wel eens gekscherend, de Veluwe is ons buitenland van Nederland. Zeker nu er zelfs wolven zijn gaan leven. Maar Nederland wordt onafwendbaar voller en zelfs de Veluwe raakt steeds verder in de verdrukking. Dit is een fikse bedreiging voor het behoud van de Veluwe in de toekomst. Daarom ben ik mede-initiatiefnemer van Stichting Behoud Veluwsch Landschap. De richting van werken is helder: de Veluwe moet meer een aangesloten, robuust en gaaf natuurgebied worden met een duidelijke natuurkern waar de natuurwaarden en natuurlijke processen centraal staan. Daarbij hoort een nieuwe nationale en internationale bijzondere status als strikt beschermd en waardevol gebied met de daaruit voortvloeiende planologische bescherming die verder gaat dan nu het geval is. Ik ga mij daar met veel passie en bevlogenheid voor inzetten. Samenwerken aan een eindeloze Veluwe!