Skip to main content

Steun ons met jouw gift!

Stichting Behoud Veluwsch Landschap (SBVL) is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie voor behoud van de Veluwe.

Wij zijn lidorganisatie van Vereniging Natuur en Milieu Gelderland. Een ANBI-status is aangevraagd. Draagt u onze stichting en de Veluwe een warm hart toe? U kunt ons werk ondersteunen middels een gift.

Dankzij uw bijdrage draagt u bij aan een betere balans tussen  natuurbescherming en een duurzaam beleefbaar landschap. Donaties met de vermelding SBVL zullen gebruikt worden voor de activiteiten van SBVL voor behoud en herstel van hoogwaardige natuur, waardevolle landschappen, een gezonde leefomgeving en goede milieukwaliteit.

De Veluwe aaneen! Helpt u mee? Doneer dan nu.

NL05TRIO0320453901 t.n.v. Stichting Behoud Veluwsch Landschap

Foto: Maas van de Ruitenbeek